सम्पुर्ण सूचिकृत लेखापरीक्षकहरुलार्इ सूचना

विहादी गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयहरु तथा सहकारीहरुको आ.व. २०७४।०७५ को आर्थिक कारोवारको लेखा परिक्षण गर्न नेपाल चार्टस एकाउन्टेन्ट्स संथाबाट सूचिकृत लेखापरिक्षकहरु मध्येबाट यस गाउँपालिकाको लागि आधिकारिक सूची प्रकाशन गर्नको लागि संलग्न सुचना अनुसार आवश्यक कागजात सहित १५ दिन भित्र निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: