संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रानुसार विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउनुहुन अुनरोध छ ।

https://bit.ly/2lTtdBm             -Banner

https://bit.ly/2lQGg6B            -Video

https://bit.ly/2lTb9ay    -Audio Jingle

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: