अन्तर्वार्ताका लागी उपस्थित हुने सम्बन्धि सुचना

अन्तर्वार्ताका लागी उपस्थित हुने सम्बन्धि सुचना

मिति २०७६।०७।०६ गतेको सुचना अनुसार सेवा करारको लागी संक्षिप्त सुचीमा परेका उम्मेदवारहरुलाई २०७६।०८।०८ मा अन्तर्वार्ताको लागी सूचित गरिन्छ ।

थप जानकारीको लागी : 9849677549

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: