सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको भर्पार्इ सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धि सुचना