FAQs Complain Problems

७६/७७

ठेक्का प्रदान गर्न आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा ।

Issuance of letter of intent to award the contract for OBRM-PAR-W-NCB-5-076/77

दस्तावेज: 

आशयको सुचना

आशयको सुचना

सुचना प्रकाशित मिति : २०७७/०१/१४

दस्तावेज: 

Pages