FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८।०५।०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

०७८।०७९ 08/25/2021 - 15:59 PDF icon मिति २०७८।०५।०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

मिति २०७८।०४।२१ गतेको गाउँ कार्यपालकाको निर्णय

०७८।०७९ 08/15/2021 - 14:56 PDF icon मिति २०७८।०४।२१ गतेको गाउँ कार्यपालकाको निर्णय

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८।०२।२६ गतेको निर्णय

७७/७८ 06/14/2021 - 16:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८।०२।२६ गतेको निर्णय

मिति २०७८।०२।१५ गते बसेको विहादी गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 06/08/2021 - 15:41 PDF icon मिति २०७८।०२।१५ गते बसेको विहादी गाउँकार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति २०७८।०१।२६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७७/७८ 05/10/2021 - 10:31 PDF icon मिति २०७८।०१।२६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

२०७८।०१।२१ गतेको विहादी गाउँकार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 05/04/2021 - 18:26 PDF icon २०७८।०१।२१ गतेको विहादी गाउँकार्यपालिकाको निर्णय