FAQs Complain Problems

Rajpatra

आर्थिक ऐन, २०७८ मा संशोधन

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
भाग: 
खण्ड: 
संख्या: 

विहादी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ मा संशोधन

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
भाग: 
खण्ड: 
संख्या: 

विहादी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
भाग: 
खण्ड: 
संख्या: