FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट सञ्चालनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ०७८।०७९ 04/12/2022 - 12:29 PDF icon व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट सञ्चालनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने दरखास्त फाराम ०७८।०७९ 01/21/2022 - 18:20 PDF icon करार सेवामा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने दरखास्त फाराम
कृषक कल्याणकारी बचत कोषमा सहभागी हुनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ०७८।०७९ 12/28/2021 - 16:25 PDF icon कृषक कल्याणकारी बचत कोषमा सहभागी हुनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा
कार्यालय सहयोगी करारमा पदपूर्ति गर्ने दरखास्त फाराम ७७/७८ 01/05/2021 - 15:42 PDF icon कार्यालय सहयोगी करारमा पदपूर्ति गर्ने दरखास्त फाराम
उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा पदपुर्ति गर्ने दरखास्थ फाराम ७७/७८ 12/02/2020 - 10:24 PDF icon उद्यम विकास सहजकर्ता करार दरखास्थ फाराम
स्वास्थ्य सेवामा करारमा पदपूर्ति गर्ने दरखास्त फाराम ७७/७८ 10/05/2020 - 10:29 PDF icon स्वास्थ्य सेवा करारको दरखास्त फाराम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि भरिने फारम ७७/७८ 07/20/2020 - 08:41 PDF icon प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फारम
सेवा करारमा नियुक्ति गरि पदपूर्तीको लागी दरखास्त फारम ७६/७७ 10/23/2019 - 15:59 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन फारम ७५/७६ 03/17/2019 - 14:59 PDF icon Edited_Rojgar Faram.pdf