FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०।०२।०८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

७९-८० 06/16/2023 - 11:45 PDF icon मिति २०८०।०२।०८ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

मिति २०८०।०२।१९ गतेको विहादी गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/05/2023 - 11:12 PDF icon मिति २०८०।०२।१९ गतेको विहादी गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

मिति २०८०।०१।०५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

७९-८० 04/19/2023 - 15:01 PDF icon मिति २०८०।०१।०५ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

विहादी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।११।०४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/17/2023 - 10:32 PDF icon विहादी गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९।११।०४ गतेको बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७९।०९।२२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 01/08/2023 - 14:49 PDF icon मिति २०७९।०९।२२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय

मिति २०७९।०४।१० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

७९-८० 07/27/2022 - 19:40 PDF icon मिति २०७९।०४।१० गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

मिति २०७८।०७।२९ गतेको विहादी गाउँ कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय

०७८।०७९ 11/17/2021 - 15:04 PDF icon मिति २०७८।०७।२९ गतेको विहादी गाउँ कार्यपालिकाको वैठकको निर्णय

मिति २०७८।०५।०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

०७८।०७९ 08/25/2021 - 15:59 PDF icon मिति २०७८।०५।०९ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित

मिति २०७८।०४।२१ गतेको गाउँ कार्यपालकाको निर्णय

०७८।०७९ 08/15/2021 - 14:56 PDF icon मिति २०७८।०४।२१ गतेको गाउँ कार्यपालकाको निर्णय

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८।०२।२६ गतेको निर्णय

७७/७८ 06/14/2021 - 16:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८।०२।२६ गतेको निर्णय

Pages