FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 04/21/2021 - 14:42 PDF icon दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 03/24/2021 - 10:07 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 03/08/2021 - 19:13 PDF icon सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 02/07/2021 - 17:55 PDF icon कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि दोश्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 01/29/2021 - 12:20 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

७७/७८ 01/20/2021 - 10:27 PDF icon कम्प्यूटर, प्रिटर तथा अन्य उपकरण खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना।

ग्याविन जालि खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 08:18 PDF icon ग्याविन जालि खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

शालिग्राम स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 08:17 PDF icon शालिग्राम स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/22/2020 - 13:26 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलब्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/08/2020 - 16:15 PDF icon नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलब्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages