FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (औषधि तथा औषधीजन्य पदार्थ खरिद)

०७८।०७९ 03/20/2022 - 17:51 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना (औषधि तथा औषधीजन्य पदार्थ खरिद), PDF icon आशयको सूचना संशोधित

औषधिजन्य पदार्थ खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

०७८।०७९ 02/28/2022 - 14:06

Issuance of letter of intent to award the contract

०७८।०७९ 02/21/2022 - 11:33 PDF icon Issuance of letter of intent to award the contract

Issuance of letter of intent to award the contract (Construction of Bachchha Health Post)

०७८।०७९ 02/06/2022 - 10:34 PDF icon Issuance of letter of intent to award the contract (Construction of Bachchha Health Post)

बाच्छा स्वास्थ्य चौकी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

०७८।०७९ 02/01/2022 - 12:10 PDF icon बाच्छा स्वास्थ्य चौकी बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

उरामपोखरा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

०७८।०७९ 02/01/2022 - 10:28 PDF icon उरामपोखरा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

विश्वकर्मा समाजघर भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

०७८।०७९ 01/17/2022 - 19:55 PDF icon विश्वकर्मा समाजघर भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना

बाच्छा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि बोपत्र आह्वानको सूचना

०७८।०७९ 01/03/2022 - 11:05 PDF icon बाच्छा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि बोपत्र आह्वानको सूचना

सोलार सिस्टम खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

०७८।०७९ 12/23/2021 - 11:55 PDF icon Procurement and supply of Solar System

Letter of Acceptance (Procurement and Supply of Poly Water Tank 300 ltr)

०७८।०७९ 10/26/2021 - 11:35 PDF icon Letter of Acceptance (Procurement and Supply of Poly Water Tank 300 ltr)

Pages