सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/20/2020 - 09:55 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/20/2020 - 09:53 PDF icon अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

२ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 10/20/2020 - 09:50 PDF icon २ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 10/09/2020 - 15:31 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना पुन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 09/18/2020 - 11:18 PDF icon Invitation for Sealed Quotation

औषधि तथा औषधि जन्य सामग्री र सर्जिकल सामग्रीको प्रति इकाई दररेट उपलब्ध गरिदिने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 08/16/2020 - 16:36 PDF icon Health Notice

ठेक्का प्रदान गर्न आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/27/2020 - 15:24 PDF icon Issuance Letter.pdf

आशयको सुचना

७६/७७ 04/26/2020 - 16:03 PDF icon आशयको सुचना.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 04/05/2020 - 10:35 PDF icon news aasaya date extension latest.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 03/29/2020 - 12:11 PDF icon news aasaya date extension.pdf

Pages