FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औद्योगिक ग्रामको प्रदर्शनी हलको बोलपत्र स्विकृतको सुचना

७७/७८ 07/02/2021 - 16:11 PDF icon औद्योगिक ग्रामको प्रदर्शनी हलको बोलपत्र स्विकृतको सुचना

बाच्छा वडा कार्यालय भवनको बोलपत्र स्विकृतको सूचना ।

७७/७८ 07/02/2021 - 16:07 PDF icon बाच्छा वडा कार्यालय भवनको बोलपत्र स्विकृतको सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 06/25/2021 - 16:58 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

ठेक्का नं. OBRM/PAR/W/SQ/05/077/78 को सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

७७/७८ 06/17/2021 - 18:28 PDF icon ठेक्का नं. OBRM/PAR/W/SQ/05/077/78 को सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयको सूचना

७७/७८ 06/10/2021 - 14:13 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयको सूचना

सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

७७/७८ 06/04/2021 - 13:45 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 05/25/2021 - 10:59 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

औद्योगिक ग्राम र बाच्छा वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 05/23/2021 - 10:10 PDF icon औद्योगिक ग्राम र बाच्छा वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सेतिवेणी ट्रस व्रिजको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 05/19/2021 - 13:02 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

Invitation For Sealed Quotation (Setibeni Truss Bridge)

७७/७८ 05/03/2021 - 21:53 PDF icon Invitation For Sealed Quotation

Pages