FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ग्याविन जालि खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 08:18 PDF icon ग्याविन जालि खरिदको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

शालिग्राम स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 12/25/2020 - 08:17 PDF icon शालिग्राम स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/22/2020 - 13:26 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलब्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/08/2020 - 16:15 PDF icon नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलब्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 11/30/2020 - 09:43 PDF icon नदीजन्य पदार्थको विक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

४ नं. वडा कार्यालय भवन तथा गाउँपालिकाको ट्रस भवन निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 11/10/2020 - 10:41 PDF icon २ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

७७/७८ 11/05/2020 - 11:04 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 10/20/2020 - 09:55 PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 10/20/2020 - 09:53 PDF icon अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

२ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 10/20/2020 - 09:50 PDF icon २ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

Pages