FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Second Notice of Procurement and Supply of Poly water tank (300 ltr)

०७८।०७९ 09/22/2021 - 10:45 PDF icon Second Notice of Procurement and Supply of Poly water tank (300 ltr)

Procurement and Supply of Poly water tank (300 ltr)

०७८।०७९ 08/31/2021 - 11:40 PDF icon Procurement and Supply of Poly water tank (300 ltr)

नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

०७८।०७९ 08/26/2021 - 10:17 PDF icon नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना ।

नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

७९-८० 08/06/2021 - 07:40 PDF icon नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना ।

औद्योगिक ग्रामको प्रदर्शनी हलको बोलपत्र स्विकृतको सुचना

७७/७८ 07/02/2021 - 16:11 PDF icon औद्योगिक ग्रामको प्रदर्शनी हलको बोलपत्र स्विकृतको सुचना

बाच्छा वडा कार्यालय भवनको बोलपत्र स्विकृतको सूचना ।

७७/७८ 07/02/2021 - 16:07 PDF icon बाच्छा वडा कार्यालय भवनको बोलपत्र स्विकृतको सूचना ।

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 06/25/2021 - 16:58 PDF icon बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

ठेक्का नं. OBRM/PAR/W/SQ/05/077/78 को सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

७७/७८ 06/17/2021 - 18:28 PDF icon ठेक्का नं. OBRM/PAR/W/SQ/05/077/78 को सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयको सूचना

७७/७८ 06/10/2021 - 14:13 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्रको आशयको सूचना

सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

७७/७८ 06/04/2021 - 13:45 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना ।

Pages