FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत: प्रकाशन २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिक ८०/८१ 11/07/2023 - 10:56 PDF icon स्वत: प्रकाशन २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिक
स्वत प्रकाशन (२०८० वैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 07/31/2023 - 10:52 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०८० वैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक
विहादी गाउँपालिकाको बार्षिक खरिद योजना २०८०।८१ ८०/८१ 07/30/2023 - 10:36 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको बार्षिक खरिद योजना २०८०।८१
वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सिफारिसका नमूनाहरू (हाते पुस्तिका) ७९-८० 07/16/2023 - 16:07 PDF icon वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सिफारिसका नमूनाहरू (हाते पुस्तिका)
स्वत प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 04/20/2023 - 09:33 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 04/12/2023 - 11:12 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 11/01/2022 - 14:30 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९।०१।०१ देखि २०७९ असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 07/28/2022 - 16:52 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९।०१।०१ देखि २०७९ असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक
विहादी गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९।८० - २०८१।८२ ७९-८० 07/28/2022 - 13:02 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९।८० - २०८१।८२
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७९ ७९-८० 07/28/2022 - 11:21 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) रणनीति, २०७९

Pages