FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ तेस्रो त्रैमासिक (२०८०।१०।०१ देखि २०८०।१२।३० सम्म) स्वत: प्रकाशन ८०/८१ 05/15/2024 - 16:03 PDF icon सूचनाको हक तेस्रो त्रैमासिक २०८०।०८१
विहादी गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक कक्षा १-३ ८०/८१ 05/05/2024 - 16:55 PDF icon स्थानीय पाठ्यपुस्तक कक्षा १, PDF icon स्थानीय पाठ्यपुस्तक कक्षा २, PDF icon स्थानीय पाठ्यपुस्तक कक्षा ३
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ दोस्रो त्रैमासिक (२०८०।०७।०१ देखि २०८०।०९।२९ सम्म) स्वत प्रकाशन ८०/८१ 03/29/2024 - 14:28 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ दोस्रो त्रैमासिक (२०८०।०७।०१ देखि २०८०।०९।२९ सम्म) स्वत प्रकाशन
स्वत: प्रकाशन २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिक ८०/८१ 11/07/2023 - 10:56 PDF icon स्वत: प्रकाशन २०८०।०८१ प्रथम त्रैमासिक
स्वत प्रकाशन (२०८० वैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 07/31/2023 - 10:52 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०८० वैशाख १ देखि २०८० असार मसान्त सम्म) सूचनाको हक
विहादी गाउँपालिकाको बार्षिक खरिद योजना २०८०।८१ ८०/८१ 07/30/2023 - 10:36 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको बार्षिक खरिद योजना २०८०।८१
वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सिफारिसका नमूनाहरू (हाते पुस्तिका) ७९-८० 07/16/2023 - 16:07 PDF icon वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने सिफारिसका नमूनाहरू (हाते पुस्तिका)
स्वत प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 04/20/2023 - 09:33 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 04/12/2023 - 11:12 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) सूचनाको हक
स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक ७९-८० 11/01/2022 - 14:30 PDF icon स्वत प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) सूचनाको हक

Pages