FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।०८१ को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु ८०/८१ 01/21/2024 - 04:01 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०८०।०८१ को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु
विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०७९।०८० को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु ७९-८० 01/21/2024 - 03:57 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०७९।०८० को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु
विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८।०७९ को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु ०७८।०७९ 04/04/2022 - 10:02 PDF icon कर तथा शुल्कहरु
विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८।०७९ को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु । ७७/७८ 06/25/2021 - 15:11 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आ.व. ०७८।०७९ को लागि निर्धारित कर तथा शुल्कहरु ।
विहादी गाउँपालिकाको सेवा शुल्क कर तथा दररेट २०७५-७६ ७५/७६ 07/18/2018 - 11:09 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको सेवा शुल्क कर तथा दररेट २०७५-७६.pdf