FAQs Complain Problems

७६/७७

अनाधिकृत फेसवुक पेज बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

अनाधिकृत फेसवुक पेज बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने म्याद पुन: थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages