FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९-०८० ७९-८० 12/07/2022 - 13:41 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९-०८०
एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 12:29 PDF icon एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८
विहादी गाउँपालिकाको युवा क्लव गठन तथा नमुना युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 12:17 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको युवा क्लव गठन तथा नमूना युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
विहादी गाउँपालिकाको मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 10:02 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
विहादी गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 10:00 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
विहादी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन ०७८।०७९ 05/05/2022 - 09:58 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन
आर्थिक ऐन, २०७८ मा संशोधन ०७८।०७९ 05/05/2022 - 09:56 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८ मा संशोधन
विहादी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ मा संशोधन ०७८।०७९ 05/05/2022 - 09:54 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ मा संशोधन
विहादी गाउँपालिका पर्वतमा अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 09:53 PDF icon विहादी गाउँपालिका पर्वतमा अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७८
विहादी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८ ०७८।०७९ 05/05/2022 - 09:52 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८

Pages