ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विहादी गाउँपालिकाको कृषक समुह दर्ता कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/14/2020 - 11:37 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको कृषक समुह दर्ता कार्यविधि २०७७
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/14/2020 - 11:15 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
विहादी गाउँपालिकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/21/2020 - 15:47 PDF icon विहादी गाउँपालिकामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
विहादी गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ७७/७८ 06/24/2020 - 17:09 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम
कर्मचारी पदपुर्ती र सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 10/23/2019 - 14:04 PDF icon कर्मचारी पदपुर्ती र सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड २०७६.pdf
विहादी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७६-७७ ७६/७७ 06/26/2019 - 15:42 PDF icon niti_karyakram_076-77
विहादी गाँउपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/16/2018 - 10:12 PDF icon विहादी गाँउपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/18/2018 - 12:54 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
विहादी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/18/2018 - 12:40 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
विहादी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७५-७६ ७५/७६ 07/18/2018 - 12:34 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७५-७६.pdf

Pages