FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विहादी गाउँपालिकावाट कृषि मेशिनरी सामान ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 04/19/2021 - 15:16 PDF icon विहादी गाउँपालिकावाट कृषि मेशिनरी सामान ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने मापदण्ड, २०७७
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/19/2021 - 15:14 PDF icon कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६
विहादी गाउँपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७७ ७७/७८ 02/15/2021 - 14:32 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आर्थीक ऐन, २०७७
उन्नत गाई भैसी खरिद गरेवापत कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ ७७/७८ 01/08/2021 - 11:55 PDF icon उन्नत गाई भैसी खरिद गरेवापत कृषकलाई उपलब्ध गराउने अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड,२०७७
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/08/2021 - 11:52 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
विहादी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 01/08/2021 - 11:50 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/08/2021 - 11:44 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५
वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा घोषणा कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/08/2021 - 11:42 PDF icon वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा घोषणा कार्यविधि,२०७५
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/08/2021 - 11:30 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५
विहादी गाउँपालिका विपद राहत तथा आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 01/08/2021 - 11:28 PDF icon विहादी गाउँपालिका विपद राहत तथा आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५

Pages