FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विहादी गाउँपालिकाको स्थानीय वन ऐन, २०८१ ८०/८१ 06/18/2024 - 12:57 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको स्थानीय वन ऐन, २०८१
विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ८०/८१ 06/18/2024 - 12:43 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१
उपाध्यक्षसँग विपन्न महिला उद्यमी उत्थान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/05/2024 - 11:56 PDF icon उपाध्यक्षसँग विपन्न महिला उद्यमी उत्थान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८० ८०/८१ 03/21/2024 - 13:29 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु, २०८०
विहादी गाउँपालिकाको विपद् राहत तथा आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा दोस्रो संशोधन ८०/८१ 03/17/2024 - 16:05 PDF icon विपद राहत तथा आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ संशोधन
विहादी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० मा संशोधन ८०/८१ 02/25/2024 - 11:00 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० मा संशोधन
सुत्केरी सँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 02/25/2024 - 10:57 PDF icon सुत्केरी सँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
विहादी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/11/2023 - 17:44 PDF icon विहादी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 06/26/2023 - 10:27 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०
विहादी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० ७९-८० 04/18/2023 - 14:09 PDF icon विहादी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यविधि, २०८०

Pages