सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

२ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।