FAQs Complain Problems

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को गाउँ कार्यपालिकामा उम्मेदवारी भई कानुनले तोकेको समयावधि भिब निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धि निर्वाचन आयोगको सूचना

सूचना

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि