FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड खोपको दोश्रो मात्रा लगाउने कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सूचना

१२ देखि १७ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई कोभिड १९ विरुद्धको Moderna खोपको दोश्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages