सूचना तथा समाचार

अस्थायी कोरोना अस्पतालको लागि ट्रस भवन निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

२ नं. वडा कार्यालय भवनको लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

लेखा परीक्षणका लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्वास्थ्य सेवामा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।